Käpplunda Gruva Skövde


Käpplunda gruva ligger där bostadsrättsföreningen Dalslänten finns idag på Billingssluttningen. 2011 beslöt man att göra en dokumentärfilm om gruvan för att bevara en svunnen tid åt eftervärlden. Filmen beskriver olika skeenden i gruvans historia fram till idag.

Många händelser och episoder har hänt under åren. ”Amanda i boa” var en nyckelperson för gruvarbetarna. Amanda var den tidens vårdcentral och tog hand om de mindre skadorna. Svårare fall skickade hon till Garnisionssjukhuset på trängen. Det var ett hårt arbete i gruvan och många handskador uppstod under arbetets gång.
Vi får också träffa Lyckemaja som gick och daglöna på gårdarna runt gruvan, samt hjälpte arbetarna med diverse sysslor.

Margret, som blivit änka, sysselsatte sig med att sälja kaffe till förbipasserande vandrare vid sitt torp som hon senare sålde.

Filmen beskriver hur man bröt kalksten och skiffer för att bränna i ugnarna. Filmen bygger på en modell som BRF Dalsläntens medlemmar gjort samt en bonad som Dalsläntens damer gjort för att pryda en vägg i samlingslokalen. Även boken ”Billingen längesen” har också varit till god hjälp under arbetet med filmen..

Bonaden

Kalkbrottet

Transport till ugnarna.

Kalkarbetare på 1920-talet

Käpplunda gård

Käpplunda kontor

Kapplunda gruva.wmv

Klicka för att se filmklipp