En dokumentär om Karlsborgsbanan är planerad. Vi söker bilder och berättelser om banan. Har du film om banan så är det väldigt bra. Det har skrivits mycket om banan, för och emot en utbyggnad. Det kan vara bra att dokumentera vad som varit och visa detta för eftervärlden. Allt gammalt är värt att spara för framtiden. Är det någon som har material som kan användas till filmen så är jag tacksam om du skickar ett mail till: loa.axelsson@hotmail.com


Efterlysningar